Yukiya Izumita Pottery Exhibition

2012年10月18日(水)~11月17日(土) 11:00~18:00
Ippodo Gallery New York
521 W .26th St,New York,NY10001